Stichting

CBF

Wij hebben geen CBF-keur, omdat wij daarvoor te weinig ‘omzet’ maken. Het is een duur keurmerk en dat geld besteden wij liever aan de doelen die wij steunen.

Wat is Gouda Raakt?

Gouda Raakt is een stichting die tot doel heeft om stichtingen, instanties of andere goede doelen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken te helpen. Niet noodzakelijk alleen door geld maar door goederen, advies en “helpende handjes”. We pakken een specifiek onderdeel van ons goede doel aan en hopen dat het doel aan het einde zichzelf hierdoor weer beter kan helpen.

Stichting Gouda Raakt
KvK-nummer: 60855800

Calslaan 36
2804 RT Gouda
Tel 06-24654226

Bestuurssamenstelling

  • Marjan Menger, Voorzitter
  • Renske Baars, Penningmeester
  • Elja van der Laan, Secretaris
  • Anne Kompagnie, Vice-voorzitter

Leden

  • Esther van Zuidam
  • Janine Luijk
  • Marlies Koole

Doelstelling

Onze officiële doelstelling luidt als volgt:
‘De stichting heeft ten doel: fondsen te werven voor goede doelen naar keuze van het bestuur van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des woords.’ (Artikel 2 lid 1, Akte van Oprichting, datum)

Beknopt verslag activiteiten

Van 2012 tot en met 2013 was Gouda Raakt onderdeel van Stichting Twirls. Tijdens deze periode hebben we voor de Voedselbank Gouda, middels diverse activiteiten, geld ingezameld.
2012: Supermarktacties, pakketten inpakken, benefietfeesten, Twirlscrisisweken, koken met kliekjes, bijdrage aan de vrijwilligersavond van de Voedselbank Gouda.
2013: benefietfeest Gouda, koek en zopie Kaarsjesavond Gouda, schoolspullenactie Gouda

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen.

Beleidsplan>>
Statuten>>