Beleidsplan

Op 14-03-2014 heeft het bestuur onderstaand beleidsplan definitief goedgekeurd..

Beleidsplan Stichting Gouda Raakt

Opgesteld door de voorzitter, Marjan Menger, 07-02-2014 te Gouda
Goedgekeurd door het bestuur, 14-03-2014

1. De doelstelling en het actuele beleid
De stichting heeft ten doel: fondsen te werven voor goede doelen naar keuze van het bestuur van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Het bestuur coördineert de activiteiten, zorgt voor communicatie naar de vrienden van Gouda Raakt, verzorgt de public relations.

2. De werkzaamheden van Stichting Gouda Raakt
Wij zijn een groep Goudse vrouwen die zich inzetten voor goede doelen. Wij kiezen elk jaar een goed doel. Voor het gekozen doel erven we fondsen of verrichten we praktische werkzaamheden.
2012: De voedselbank (onder leiding van Stichting Twirls)
2013: De voedselbank (onder leiding van Stichting Twirls)
2014: Kinderboerderij de Goudse Hofsteden
Het bestuur heeft een leidende rol bij het kiezen en uitvoeren van de activiteiten. Bij groei van het aantal actieve leden zal het bestuur meer een regierol aannemen.

3. De wijze waarop Stichting Gouda Raakt fondsen werft
De manier waarop wij fondsen werven is elk jaar anders. Per jaar kiezen we een goed doel en stemmen daar onze activiteiten op af. We proberen hier steeds een bijzonder karakter in te stoppen. Juist dat bijzondere karakter van onze activiteiten maakt dat mensen aan ons willen doneren.
Belangrijk element is ons netwerk. Dat is mede dankzij social media erg groot. Wij zetten social media actief in om aandacht te vragen voor het goede doel dat wij steunen, voor onze activiteiten en als wij een concrete hulpvraag hebben.
Wat we in 2014 concreet gaan doen, weten wij nog niet. Wij willen wel in nauw overleg met het goede doel aan de slag. Er is veel behoefte onder de leden van Gouda Raakt om ook de handen uit de mouwen te steken en niet alleen aan fondsenwerving te doen. Daarom is het voor ons van belang dat het goede doel blij met ons is, met ons meedenkt en aangeeft hoe wij kunnen helpen.

4. De wijze waarop Stichting Gouda Raakt fondsen en vermogen beheert
Wij hebben een bankrekening op naam van de stichting waarop het geld binnenkomt. De penningmeester voert een sluitende boekhouding onder begeleiding van een van de bestuursleden. Zij legt verantwoording af aan het bestuur.
Belangrijk element aan het beheer van onze financiën is dat wij alleen kosten die gerelateerd zijn aan de stichting declareren en verder zoveel mogelijk van de geworven fondsen overmaken aan het goede doel. Dit ziet u terug in de jaarcijfers.

5. De wijze waarop Stichting Gouda Raakt fondsen en vermogen besteedt
Wij kiezen jaarlijks een goed doel. Wij streven ernaar, eventuele onkosten voor onze activiteiten door sponsoring te dekken, zodat er zoveel mogelijk geld naar het goede doel kan. Na afloop activiteiten maken wij de verworven inkomsten rechtstreeks over aan dat goede doel. Wij bouwen geen vermogen op.

6. De manier waarop wij ons goede doel kiezen
Het bestuur kiest jaarlijks uit een shortlist van goede doelen welke we een warm hart toedragen. Middels een stemming onder de bestuursleden zal een keuze gemaakt worden uit een shortlist van goede doelen. Van te voren zal bij doelen geïnformeerd worden of en waar ze behoefte aan hebben. We maken het gekozen doel bekend in januari van het betreffende jaar.

7. De wijze waarop iemand ‘Vriend van Gouda Raakt’ kan worden
Wie Gouda Raakt een warm hart toedraagt kan, voor minimaal 10 euro per jaar vriend worden van Gouda Raakt. Hierbij kan men aangeven of men bereidt is om mee te helpen bij georganiseerde activiteiten . Met de inkomsten van de vrienden worden de inkomsten van de stichting betaald zodat de verworven fondsen direct naar het goede kunnen.
Bovendien kunnen we de onkosten van de stichting (de bankrekening, visitekaartjes etc) dan uit dat geld betalen en niet uit de opbrengsten van donateurs, sponsors en activiteiten.

8. Beloningsbeleid bestuur
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen.

Download een kopie van het beleidsplan.