Over Gouda Raakt

De stichting Gouda Raakt is een stichting die zich inzet voor stichtingen of instanties of andere goede doelen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elk jaar kiest Gouda Raakt een nieuw doel uit om te steunen. Vaak zal dit een regionaal doel zijn maar ook landelijke doelen kunnen gekozen worden. Door middel van acties, inzamelingen, social media inzet en feesten proberen we geld in te zamelen voor het goede doel van dat jaar.

Gouda Raakt wil bijdragen aan een mooie samenleving.

Doelstelling
Onze officiële doelstelling luidt als volgt:
‘De stichting heeft ten doel: fondsen te werven voor goede doelen naar keuze van het bestuur van de stichting en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zijn des woords.’

Meehelpen:

Stichting Gouda Raakt is altijd bij met enthousiaste mensen die een bijdrage willen leveren aan de organisatie. Dat kan als actief lid maar ook als tijdelijke medewerker in voorbereiding op of tijdens een actie van Gouda Raakt. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op.

Stichting Gouda Raakt
p/a Gansstraat 21, 2802 CV Gouda
Tel. 06-15825438
goudaraakt@gmail.com

rekeningnummer: NL 40 RABO 0192372548
K.v.K. nr.: 60855800
btw nr: 8540.89.731

Bestuur:
Marjan Menger, voorzitter
Anne Kompagnie, vice-voorzitter
Renske Baars, penningmeester
Elja van der Laan, secretaris
Leden:
Esther van Zuidam
Janine Luijk
Marlies Koole